INFORMATIE UNIT 3

INFORMATIE UNIT 3 


Wat fijn om u weer te mogen ontvangen! Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke vakantie! Onderstaande informatie geeft u inzicht in de manier waarop we in unit 3 werken.  

Algemeen 
We werken in unit 3 binnen verschillende samenstellingen. Dit houdt in dat de kinderen het ene moment in een basisgroep zitten met verschillende leeftijdsgroepen en het andere moment in de jaargroep met leeftijdsgenoten. Ook werken we in niveaugroepen. Zo leren we van en met elkaar en leren we samenwerken binnen verschillende groepen. De kinderen hebben een rooster in hun laatje en weten na een paar dagen precies in welke klas ze moeten zijn.  

Verdeling leerkrachten/ basisgroep/ jaargroep 

Basisgroep 3.1     Juf Leonie          (ma-di-wo-do-vr)                                  jaargroep 6  
Basisgroep 3.2     Juf Susan           (ma-di-wo-do-vr)                                  jaargroep 6/7  
Basisgroep 3.3     Juf Rachel         (ma-di) -         Juf Dulcia (wo-do-vr)     jaargroep 7 
Basisgroep 3.4     Meneer Maikel (ma-do-vr) - juf Marieke (di-wo)        jaargroep 8 

LIO-student:         Juf Rachel iedere donderdag,  Vanaf januari iedere donderdag en vrijdag 
Leerkrachtondersteuner Juf Jasmijn (di)   Juf Nicolle (wo-do-vr) 
Unitcoördinator Meneer Maikel (ma-di-do-vr) 

De leerkracht van de basisgroep/ jaargroep is voor u het eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, schroom dan niet om een bericht te sturen via het Ouderportaal. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, echter hangt dit wel samen met de werkdagen van de leerkrachten.  

Mocht het nodig zijn om bijvoorbeeld de unitcoördinator of intern begeleidster in te schakelen, dan bespreken we dit samen. Zo houden we de lijntjes zo kort mogelijk en zijn vele vragen snel beantwoord of problemen snel opgelost. 

Ook verspreiden we nieuwsberichten en sturen we privé-berichten. Met name de ouders van groep 8-leerlingen zullen veel nieuwsberichten ontvangen rondom het voortgezet onderwijs. We willen u vragen om de notificaties aan te zetten, zodat u goed op de hoogte blijft.  

Heeft u problemen met het inloggen/gebruiken van het ouderportaal? Neem dan contact op met juf Lizzy. 

Ook de kinderen kunnen ons een berichtje sturen na schooltijd. Ze kunnen hiervoor Teams gebruiken.  

 • Heeft u een vraag of zijn er onduidelijkheden/ problemen-> Ouderportaal 

 • Heeft uw zoon/ dochter een vraag (bijv. over huiswerk)    -> Teams 

 

Etui 
De kinderen hebben een nieuwe Schittering-etui gekregen, met daarin alles wat ze nodig hebben om te kunnen werken. Ze mogen geen spullen van thuis meenemen om in hun etui te doen. 

Agendagebruik 
Leerlingen moeten leren hun huiswerk en informatie goed te noteren en te plannen. Daarom zijn een agenda en een huiswerkmap noodzakelijk.  In de klas komen we regelmatig terug op het agendagebruik. We willen u vragen om er thuis ook aandacht aan te besteden door regelmatig te vragen wat er in de agenda staat en daar samen een planning voor te maken. We proberen iedere vrijdag een bericht op het ouderportaal te plaatsen met het huiswerk voor de week erop, zodat u hier ook zicht op heeft. We willen wel vragen om de verantwoordelijkheid hiervoor bij de kinderen te laten.  

Huiswerk 
De leerlingen krijgen binnenkort huiswerk: 

 • wekelijks taal en/ of rekenen: zie schema op de volgende bladzijde. 

 • wereldoriëntatie en topografie: << aardrijkskunde, natuur, geschiedenis>>  

de leerlingen krijgen de leerbladen voor het gehele schooljaar mee. 

Op het moment dat de toets gepland wordt, komt deze minimaal een week eerder in de agenda te staan.  

Ook de planning van de topografietoetsen krijgen de kinderen voor het gehele jaar. Topografie oefenen ze online via http://start.blink.nl. Voor groep 6 is dit een nieuw programma. In de klas gaan we hier uiteraard aandacht aan besteden. De inloggegevens staan in de agenda van uw zoon/ dochter. Iedere keer moeten ze drie levels halen voor een toets. In het pakketje zitten eventueel ook leerbladen om naast Topomaster te oefenen. 

Het is dus de bedoeling dat de leerbladen goed bewaard worden. Op deze manier kan iedere leerling op zijn/ haar eigen moment starten met het leren voor een toets.  

In onderstaand schema vindt u de huiswerkmomenten per jaargroep:

Jaargroep 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

 

Topo  

 

 

Taal 

6-7 

 

Topo 

Rekenen gr.7  

 

Taal gr. 6 én 7 

 

Topo  

Rekenen 

 

Taal 

 

Topo  

Rekenen 

 

Taal 

Daarnaast kan het voorkomen dat uw zoon/ dochter werk mee naar huis krijgt i.v.m. afwezigheid. Dit om ervoor te zorgen dat de opgelopen achterstand niet te groot wordt. Dit kan schriftelijk meegegeven worden of via Snappet of Teams. 

Verjaardagen 
De verjaardagen worden in de basisgroepen gevierd. Graag van te voren contact opnemen met de leerkracht op welk moment dit kan. Wij adviseren het liefst gezond. 

Gruit-dagen 
Op dinsdag en donderdag zijn de bekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen tijdens de ochtendpauze groente/ fruit en water mee.  

Vanaf dit schooljaar worden de lege pakjes en verpakkingen mee naar huis gegeven. Wellicht is het handig om drinken in een beker mee te geven. 

Mobiele telefoons 
In principe laten we mobiele telefoons thuis. Wanneer een leerling toch een telefoon bij zich heeft, dan moet de telefoon ingeleverd worden bij de leerkracht. Aan het einde van de dag kan deze weer meegenomen worden. School is niet verantwoordelijk voor mobiele telefoons van leerlingen die beschadigd raken. Tevens is het absoluut niet de bedoeling dat de kinderen zomaar foto's of video's maken zonder toestemming (AVG).  

Het kan wel voorkomen dat we aan de leerlingen vragen om hun telefoon juist wél mee te nemen. Er worden steeds meer lessen ontwikkeld waarbij een telefoon handig kan zijn, denk bijvoorbeeld aan het werken met een VR-bril. U bepaalt dan uiteraard of uw zoon/ dochter de telefoon mee mag nemen. 

Kalender 
U heeft een bewaarkaart ontvangen met daarop belangrijke data. Op het ouderportaal staat de gehele agenda; deze wordt lopende het schooljaar aangevuld. 

Vakgebieden 


Rekenen 
De leerlingen werken tijdens rekenen in een niveaugroep. We werken met Snappet, een digitale rekenmethode, waarbij leerlingen direct feedback krijgen. Iedere week staat er één doel centraal, waaraan de leerlingen op hun eigen niveau werken. We gaan flink aan de slag met automatiseren. Zo oefenen we om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang na te hoeven denken. Daarnaast leren we de kinderen om de berekeningen op te schrijven, voor ze het antwoord invullen.  

Aan Snappet kan ook thuis gewerkt worden met een eigen inlognaam en wachtwoord (http://leerling.snappet.org). De inloggegevens staan vanaf volgende week in de agenda van uw zoon/ dochter. U kunt thuis de ontwikkeling van uw kind volgen. 

Technisch en begrijpend lezen  
De leerlingen zitten bij technisch lezen in de jaargroep. We gebruiken de methode Atlantis, waarbij veel aandacht besteed wordt aan vlot, vloeiend en met begrip lezen. Tijdens de lessen werken we aan technisch en begrijpend lezen. Ook Nieuwsbegrip (via Snappet) en Junior Einstein zetten afwisselend in om aan begrijpend lezen te werken. Nieuwsbegrip gebruikt actuele teksten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Vaak komen er onderwerpen aan bod die ook tijdens het Jeugdjournaal aan bod komen. Junior Einstein biedt kortere teksten aan met verschillende vraagsoorten, gebaseerd op de vraagstelling bij de Cito-toetsen. 

De methode Blits zetten we in voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen informatie uit een tekst te verwerken door middel van het interpreteren van modellen, grafieken, tabellen en hieruit conclusies trekken.. 

Thuis lezen blijft altijd van groot belang, ook voor de woordenschat en het begrijpend lezen van uw zoon/dochter. Daarnaast is voorlezen erg leuk, belangrijk en een gezellig moment samen! 

Taal 
De leerlingen zitten tijdens taal in hun jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, waar we aan vier domeinen werken: 

 • Woordenschat: leren van nieuwe woorden.  

 • Taal verkennen: hier komen allerlei onderdelen aan bod. Voorbeelden zijn: 

 • Woordbenoemen: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord 

 • Ontleden: persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp 

 • Leestekens  

 • Spreken en luisteren: aanleren van verschillende vaardigheden om zichzelf te presenteren en gericht te luisteren.   

 • Schrijven: leren schrijven van verschillende soorten teksten, zoals gedichten, informatieve teksten of een verhaal.  

<< Thuis kan geoefend worden via Snappet, Taal Actief en via www.taaloefenen.nl (woordenschatwoorden) >> 


Spelling 
De leerlingen zitten tijdens spelling in hun jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, waar we werken aan de volgende regels: 

 • Luisterwoorden: schrijf het woord op zoals je het hoort 

 • Regelwoorden: naast de luisterstrategie, moet je een regel toepassen 

 • Weetstrategie: deze woorden moet je uit je hoofd leren 

 • Vanaf midden groep 6 komen de werkwoorden aan bod; hier gaat het voornamelijk om regels toepassen 

<< Thuis kan geoefend worden via Snappet en via www.spellingoefenen.nl >> 

Engels                                                                                                                                                          
Aan de hand van de methode 'The Team' wordt vanaf groep 6 Engels gegeven. We gaan aan de slag met spreken, lezen, luisteren en schrijven. Juf Susan zal de lessen Engels in de gehele unit verzorgen. 

<< Om voor te bereiden op een toets kan gebruik gemaakt worden van de website www.wrts.nl >> 

Wereldoriëntatie 
Voor wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van de methode Blink, waar leerlingen vooral onderzoekend te werk gaan. Juf Marieke/ Meneer Maikel zullen de geschiedenislessen in de gehele unit verzorgen; juf Leonie aardrijkskunde en juf Dulcia natuur.  

Verkeer: in alle groepen in unit 3 wordt verkeer gegeven via de methode van Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 7 wordt er extra tijd besteedt aan verkeer, vanwege het verkeersexamen (maart-april 2023). 
 

Creatieve vakken 
Eén middag in de week staan de creatieve vakken centraal. De leerlingen komen zo in contact met techniek, muziek, drama/ dans, handvaardigheid en tekenen en ook met leren leren.  

Bewegingsonderwijs 
De bewegingslessen worden gegeven door juf Jikke en meneer Niek. De lessen bewegingsonderwijs zijn het gehele schooljaar buiten. Om de les zo hygiënisch en veilig mogelijk te houden vragen we uw aandacht voor de volgende afspraken: 

 • Dragen van passende gymschoenen zijn verplicht. Dit zijn andere schoenen dan de schoenen die in de klas gedragen worden (hygiëne). Sandalen en slippers zijn ongeschikt. 

 • Indien mogelijk; lange haren vast. 

 • Gymkleren elke keer mee naar huis om gewassen te worden. 

 • Geen sieraden, m.u.v. oorknopjes.  

 • Brillen mogen opblijven als een leerling dit prettig vindt. Alleen bij stoeispelen moet de bril af. 

 • Na de herfstvakantie is het dragen van de Schittering trui en lange broek verplicht t/m de meivakantie. 

 • De kinderen mogen een extra bidon met water meenemen tijdens de gym, vooral met de warme dagen. 

Heel unit 3 heeft op maandag en woensdag bewegingsonderwijs.  

Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt de methode GroepsDynamischOnderwijs (GDO) gebruikt.  

Tijdens het buitenspelen wordt het driehoeksgesprek gevoerd, wanneer leerlingen onenigheid hebben. Binnen de gehele school staan de drie gouden regels centraal:  

 • Wij gaan correct met elkaar om  

 • Wij gaan prettig met elkaar om  

 • Ik verbeter de omgang  

Dit schooljaar wordt hierbij de methode Kwink toegevoegd. Deze methodelessen zijn gebaseerd op vijf gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van een ander, relaties kunnen hanteren, zelfmanagement en keuzes kunnen maken.  

Juf Esther is op onze school de gedragsspecialist. Zij zal vanaf volgende week een Rots-en-water training verzorgen voor alle groepen gedurende 10 lessen. 

Ten slotte 
We gebruiken een klusjesbord, waarbij we de kinderen medeverantwoordelijk maken voor het gebruik van het klaslokaal. De meeste klusjes duren 5 minuten, alleen het vegen kan soms iets langer duren. We hebben de kinderen gevraagd om het thuis door te geven als ze een taak hebben die iets langer duurt.   

We gaan er samen een mooi schooljaar van maken. 

Leerkrachten unit 3